O aplikaci EPIS®

EPIS®, neboli Ekonomicko-Právní Informační Systém, je komplexní právně informační software, který je určený pro firmy, jednotlivce i státní samosprávy.

New Project (3)

  

K čemu systém slouží?

Systém nabízí databázi právních textů vydaných od roku 1945 ve Sbírce zákonů i Sbírce mezinárodních smluv a uživateli umožňuje se v reálném čase seznámit jak s aktualizovaným, tak i s historickým zněním právních předpisů. 

New Project (7)

Tento rozsáhlý systém však neslouží pouze jako databáze, ale také uživateli umožní sestavení textu každého právního předpisu podle uživatelových potřeb k jakémukoliv datu zpětně do minulosti. Možné je také zobrazit "historické" (již neúčinné) znění na úrovni konkrétního paragrafu. Pokročilá technologie hypertextu uživateli dovolí zobrazovat velmi jednoduše všechny relevantní a vzájemně propojené (odkazované) informace, které spolu díky úmyslu zákonodárce a dalších legislativních orgánů jakkoliv souvisejí. Hustota této sítě vzájemných odkazů je úctyhodná - v současnosti se pohybuje na hranici 10 milionů vzájemných vazeb.

Systém EPIS® tak nejen poskytuje veškeré informace, které jsou třeba k řešení právnických úkonů, ale také zjednodušuje orientaci v právních předpisech.

 New Project (5)

Další součásti systému:

 • Vzory smluv - tedy vyplnitelné vzory smluv jak z oblasti pracovního práva, občanského práva, veřejného práva a dalších oblastí legislativy.
 • Vyplnitelné formuláře a tiskopisy - vyplnitelné vybrané žádosti, cestovní příkazy a další listiny.
 • Termínovaný kalendář - celoroční přehled všech povinností z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění, odpadového hospodářství a dalších právních oblastí.
 • Aktuální vybrané sazby - aktuální výše vybraných sazeb, které podléhají průběžným úpravám právních předpisů.
 • Přehled lhůt - aktuální přehled o lhůtách daných vybranými právními předpisy.
 • Přehled sankcí - aktuální přehled o peněžitých trestech za přestupky a správní delikty.
 • Právnický slovník - vysvětlené pojmy především z oblasti práva.
 • Nejnovější záznamy v aplikacích - novinky v právních předpisech ČR a EU, judikatuře, vyhláškách měst a krajů…
 • Kalkulátory - výpočty úroků, poplatků, odměn advokáta, správce, likvidátora a dalších.
 • Užitečné internetové odkazy - odkazy na důležité internetové portály a informační zdroje vybraných orgánů a institucí.

New Project (6)

Systém má velmi přívětivé uživatelské prostředí, obsahuje více než 25 000 právních předpisů a součástí je i technická podpora zdarma.

 

ON-LINE VERZE

Ekonomicko právní software EPIS® je souborem právních a ekonomických dat. Systém je vhodný pro každého, kdo řeší právní otázky, ať již ve svém profesním nebo osobním životě.

Léty prověřený systém, který funguje již přes 20 let, má provázanou vnitřní strukturu, ale příjemné uživatelské prostředí, které umožňuje snadnou práci s velkým množstvím dat a dopomáhá k přehledné orientaci. Proto je možné pracovat s těmito daty bez složitého zaškolování. Používáním právního systému EPIS® získáte právní informace na odborné úrovni.

New Project (2)New Project (3)

JEDNOTLIVÉ APLIKACE

Jelikož je systém velice obsáhlý, může se stát, že zákazník pro své potřeby využije pouze jeho část. Pro zájemce pouze o část systému proto nabízíme i jednotlivé aplikace, a to:

 • Právní předpisy ČR - tedy Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, které v České republice nabyly účinnosti od roku 1945. Zákony jsou v systému v aktuálních i historických zněních.
 • Právní předpisy EU - obsahující širokou nabídku vybraných právních předpisů EU. Opět jak v aktuálních, tak i v historických zněních.
 • Judikatura - sbírka rozhodnutí soudů v podobě usnesení nebo rozhodnutí
 • Důvodové zprávy (sněmovní tisky) - sbírka nezávazných částí návrhu zákona, který je předkládán parlamentu a má sloužit jak k odůvodnění jeho jednotlivých ustanovení, tak k vysvětlení jeho celkového účelu. Ve sbírce jsou zpracovány všechny důvodové zprávy k zákonům, které vyšly v roce 2018 a 2019, a většina důvodových zpráv z výběru důležitých zákonů a jejich novel.
 • Vyhlášky měst a krajů - sbírka vybraných vyhlášek měst a nařízení krajů.
 • Finanční zpravodaj MF ČR - kompletní sbírka textů finančního zpravodaje vydávaného MF ČR (opatření, oznámení, pokyny...).
 • Věstníky - sbírka věstníků vybraných ministerstev a dalších institucí (Ministerstva financí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva zemědělství ČR ...).

 

...

Všechny verze kompletního systému EPIS® i jednotlivé aplikace naleznete v našem eshopu.

 

 

Potřebujete poradit?

 

Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.

Pole označená jako * musí být vyplněná.

Jméno a příjmení Nevyplňujte toto pole:
E-mail
Zpráva