Vládní návrh nového stavebního zákona, 8. část

Vládní návrh nového stavebního zákona, 8. část

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Článek navazuje na předchozí příspěvky k vládnímu návrhu nového stavebního zákona (dále také návrh), který je od 10. září 2020 v Poslanecké sněmovně - byl rozeslán poslancům jako tisk 1008/0 11. 9. 2020. Návrh změnového zákona byl poslancům rozeslán rovněž 11. září 2020 jako tisk 1009/0.

Kontrolou v knihovně sněmovních tisků dne 24. září 2020 bylo zjištěno, že od 21. září 2020 nedošlo k žádnému podstatnému posunu v projednávání tohoto návrhu.

 

Další důležité aspekty návrhu nového stavebního zákona – pokračování

 

K digitalizaci stavební agendy

O co se jedná? Podle návrhu nového stavebního zákona by měla být zavedena úplná digitalizace stavební agendy od nástrojů územního plánování, přes projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů. S tím je spojeno zavedení některých nástrojů elektronické komunikace mezi stavebníkem a úřady, které by měly zajistit elektronický přístup do všech spisů i jednotnou evidenci například projektových či územně plánovacích dokumentací.

Konkrétně se jedná o:

a) Portál stavebníka

b) Národní geoportál územního plánování

c) Evidence správních úkonů

d) Evidence elektronických dokumentací

e) Informační systém identifikačního čísla stavby

f) Informační systém stavebního úřadu

 

  • cenu těchto elektronických nástrojů musí posuzovat někdo, kdo tomu opravdu rozumí; v ceně by měl být zahrnut dlouhodobý servis, updaty a upgrady systémů a zaškolení těch, kteří s těmito systémy budou pracovat,
  • všechny tyto digitální systémy musejí být uživatelsky přívětivé pro stavebníky,
  • s těmito elektronickými nástroji musejí na příslušných úřadech pracovat lidé, kteří jim rozumí a orientují se v nich

 right-4703934_1920

 

Digitalizace stavební agendy v návrhu nového stavebního zákona znamená:

  • digitalizace povolování staveb i územního plánování, která bude znamenat účinnější, otevřenější, transparentnější a prakticky kdykoliv možný přístup ke všem rozhodným dokumentům v elektronickém správním spisu,
  • zavedení možnosti, činit elektronická podání prostřednictvím interaktivních formulářů do informačního systému,
  • prostřednictvím informačního systému se budou obstarávat vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí neintegrovaných dotčených orgánů,
  • v rámci informačního systému si bude kterýkoli vlastník moci objednat službu sledování podání žádosti o zahájení řízení pro jeho nemovitost (tzv. hlídací pes)

 

Transparentnost

Pokud bude v rámci rekodifikace posílena digitalizace tak, jak to předpokládá návrh stavebního zákona, bude mít rekodifikace výrazný pozitivní vliv na možnou míru korupce. Podle odborné literatury může rozvoj internetu a jiných elektronických nástrojů vést k radikální proměně výkonu veřejné správy a tím k maximálnímu zvýšení průhlednosti nového systému, a donutit tak veřejnou správu k odpovědnějšímu jednání.

Celý rozhodovací proces by měl být daleko více transparentní, neboť ho díky elektronizaci a digitalizaci bude možné sledovat od počátku do jeho konce, příp. mohou být zavedena další antikorupční opatření, které však nemohou být předmětem zákona či jeho věcného záměru.

 

Zdroje:

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/hackathon-dalnicni-znamka-it.A200125_163748_ekonomika_zaz

 

Sněmovní tisk 1008/0:

https://www.novystavebnizakon.cz/2019/12/jake-je-paragrafove-zneni-noveho-stavebniho-zakona/