Vedete podvojné účetnictví? Možná už nebudete muset!

Povinnost vést podvojné účetnictví je v české legislativě zakotvena již dlouho. Řídí se zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.) a zjednodušeně lze říci, že povinnost platí pro právnické osoby podnikající v České republice, organizační složky státu, svěřenské, investiční a další fondy, ale i pro fyzické osoby při splnění určitých podmínek, které si pro upřesnění můžete přečíst v plném znění zákona

Podmínky této povinnosti by se ale mohly v blízké budoucnosti změnit.

Ministerstvo financí totiž navrhuje změnu pravidel pro vedení účetnictví, a to konkrétně zrušení povinnosti vedení podvojného účetnictví pro všechny fyzické osoby, které jsou v obchodním rejstříku zapsány jako podnikatelé a jejich roční obrat přesahuje 25 milionů korun. Nově by tak tito podnikatelé (stejně jako podnikatelé s obratem do 25 milionů korun ročně) vedli pouze daňovou evidenci.

workbook-1205044_640

Další ministerstvem financí navrhovaná změna se pak vztahuje na subjekty v oblasti financí, tedy na banky, pojišťovny a další vybrané finanční instituce. Návrhem by se mělo rozšířit použití mezinárodních účetních standardů při každoročním sestavování účetní závěrky, přestože finanční instituce již tento způsob vykazování používají.

Důvodem návrhu těchto změn je podle ministerstva financí snaha o zjednodušení systému vykazování hospodářských výsledků. Podnikatelům by úprava zákona měla přinést zefektivnění účetnictví a úsporu administrativních nákladů.

Kompletní vývoj zákona o účetnictví v čase a především jeho aktuální znění si můžete prohlédnout v právním informačním systému EPIS.

 


 

Pro přehled i v dalších zákonech si můžete prohlédnout nabídku právního informačního systému EPIS.

epis-logo-samotne-barevne (1) (1) (1)