Novela trestního zákoníku  

Novela trestního zákoníku

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 3. dubna 2019 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 téhož dne, tj. 3. 4. 2019.

Původní vládní návrh obsahoval k trestnímu zákoníku pouze sedm novelizačních bodů, z toho šest se týkalo peněžitého trestu a jeho výkonu, v jednom novelizačním bodu byla navržena drobná technická změna §105 odst. 1 písm. e) TrZ, jak lze zjistit v knihovně sněmovních tisků z návrhu zákona včetně důvodové zprávy (ZDE).

Z vývoje projednávání se dozvídáme, že 3. čtení proběhlo 19. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona byl schválen. Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 6. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0. Návrh byl projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu. Senát návrh zákona schválil.

Ze zmíněného senátního tisku 290/0 lze dovodit, že ohledně trestního zákoníku návrh obsahuje celkem 23 novelizačních bodů, přičemž za pozornost stojí bod 19:

  1. V § 138 odstavec 1 zní:

„(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč,

b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč,

c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč,

d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a

e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.“

 

wallet-1010601_1920

Přehled písemných pozměňovacích návrhů k původnímu (sedmibodovému) návrhu změn trestního zákoníku naleznete v přehledné tabulce (ZDE). Žádný z poslanců, kteří podali písemné pozměňovací návrhy, však změnu §138 TrZ nenavrhoval.

Je možné pouze konstatovat, že Sněmovna na návrh ústavně-právního výboru zapracovala do návrhu změnu, která zvýšila hranici škody pro posuzování majetkového deliktu jako trestného činu a rozšířila možnosti využívání dohody o vině a trestu.

Jako trestný čin by se posuzovaly majetkové delikty se škodou dosahující částky nejméně 10 000 Kč místo současných 5 000 korun. Při škodě pod hranici 10 000 Kč by se jednalo o přestupky, kterými se zabývají obecní a městské úřady. Novela také zdvojnásobila i další částky, které určují závažnost majetkových trestných činů. Například škodou velkého rozsahu je škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč místo nynějších pěti milionů Kč.

Jak na tuto skutečnost hledí obecní či městské úřady si můžete přečíst ve Stanovisku předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františka Jukla, MPA ke zvýšení hranice dolního limitu výše škody pro zařazení majetkových deliktů mezi trestné činy z 5 000 tisíc na 10 000 korun (ZDE).