Nad projednávanou novelou zákona o daních z příjmů (ZDP)

Nad projednávanou novelou zákona o daních z příjmů (ZDP)

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Dne 22.4.2020 předložila skupina poslanců Sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 27.4.2020.

Z návrhu zákona zjišťujeme, že novela poměrně razantním způsobem mění ustanovení §35ba ZDP „Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob“.

Z důvodové zprávy k návrhu se podává, že „Cílem novely je tedy jednak náprava neúnosného stavu, kdy již 12 let nebyly některé daňové slevy zvyšovány, a tím došlo k výraznému oslabení jejich základního účelu, a kdy jejich dopad ve směru ke zvýšení čistého příjmu daňových poplatníků je relativně stále nižší a méně citelný, a za druhé, významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení disponibilního čistého příjmu pro všechny daňové poplatníky – a výrazněji pro manžele a rodiny – nejen v souvislosti s očekávanými negativními ekonomickými a sociálními dopady krizových opatření nouzového stavu v souvislosti s bojem proti pandemii viru COVID 19.

Navrhované změny

- Poslanci navrhují zvýšit základní slevu na poplatníka na 1,5 (jeden a půl) násobek současného stavu, tj. z 24 840 Kč na 37 260 Kč na poplatníka.

- Dále se navrhuje v §35ba odst. 1 písm. b) zvýšit slevu na manžela, (která je v současné době ve výši 24 840 Kč) na 37 260 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 102 000 Kč (do současnosti je to pouze 68 000 Kč); je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 37 260 Kč na dvojnásobek, tj. na 74 520 Kč) – (do současnosti to je pouze 49 680 Kč).

- V §35ba odst. 1 písm. c) ZDP se navrhuje zvýšit základní slevu na invaliditu z 2 520 Kč na 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.

- V §35ba odst. 1 písm. d) se navrhuje zvýšit rozšířenou slevu na invaliditu z 5 040 Kč na 10 080 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.

- V §35ba odst. 1 písm. e) se navrhuje zvýšit slevu na držitele průkazu ZTP/P z 16 140 Kč na 24 210 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

- Konečně, v §35ba odst. 1 písm. f) se navrhuje zvýšit slevu na studenta z 4 020 na 8 040 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Zajímá Vás víc? Na projednávanou novelu tohoto zákona chystáme v brzké době další článek.