Jak to vlastně je s rodičovským příspěvkem?

Obchodní sdělení:


Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

Dne 8. ledna 2020 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona kterým se mění zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 701/0 dne 13.1.2020. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Doporučujeme Vám projít si návrh zákona včetně důvodové zprávy (ZDE, 490/0). Toto téma a obecně zvýšení mateřského příspěvku rozdělilo obyvatelstvo na dva tábory. Někteří souhlasí s navýšením a doufají, že schválená změna bude probíhat bez zbytečných komplikací a problémů, ta druhá se obává, že navýšení mělo proběhnout pro všechny rodiče, kteří splňují zákonem stanovené podmínky. Někteří zastávají názor, že tento návrh porušil ústavní zásady rovného zacházení. Odpůrci jsou toho názoru, že výši rodičovského příspěvku lze měnit, lze ji dokonce i snížit (nikoli však retroaktivně), ale taková úprava musí platit vždy pro všechny rodiče stejně.

pregnant-2720433_1920


Stávající (účinné od 1. ledna 2020) znění bodu 2. přechodných ustanovení čl. II zákona č. 363/2019 Sb.:

„2. V případě rodiče, který sice pečuje o dítě nebo děti do 4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, ale již dočerpal k datu nabytí účinnosti tohoto zákona celkovou částku rodičovského příspěvku ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, již rozdíl mezi celkovou částkou rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nejvyšší částkou rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nenáleží.“.

Navrhované znění bodu 2. přechodných ustanovení čl. II zákona č. 363/2019 Sb.:


„Byla-li celková částka rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyčerpána, a rodič nadále pečuje o dítě či děti ve věku do 4 let, které jsou nejmladší v rodině, vzniká mu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi celkovou částkou rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a celkovou částkou rodičovského příspěvku stanovenou zákonem č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o přiznání rodičovského příspěvku podle věty první se zahajuje na základě žádosti; ustanovení §67 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí přitom obdobně.“.


Sledujte náš portál i nadále, přidáváme články na témata, která Vás zajímají. Sledujte i www.novyepis.cz, kde jsou neustále přidávány novinky z právního světa.