Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů, Díl 9.

Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů

Díl 9. - Odkazy na speciální stránky systému EPIS, věnované problematice COVID-19

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

V závěru osmého dílu jsme avizovali poslední, devátý díl s názvem „Další aktuální souvislosti dopadů šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů“.

V osmi dílech byla stručně a věcně problematika dopadů šíření koronaviru do oblasti pracovněprávních vztahů popsána tak, aby byla srozumitelná a přínosná pro každého čtenáře.

V devátém dílu tedy pouze upozorníme na speciální stránky systému EPIS, které jsou věnované problematice koronaviru, a které, pokud bude trvat nouzový stav, budou průběžně aktualizovány.

V on-line verzi otevřete tyto stránky pod adresou internetového odkazu:

 

KORONAVIRUS >>>

 

Na těchto speciálních stránkách hned v úvodu naleznete stručný obsah s odkazy k relevantním informacím, které se týkají problematiky COVID-19, a to:

  • Přehled právních předpisů vydaných v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR
  • Přehled předpisů EU vydaných v souvislosti s výskytem COVID-19 v Unii
  • Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
  • Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů
  • Zajištění správních činností v oblasti zbraní a střeliva v rámci vyhlášeného nouzového stavu
  • Zajímavé internetové odkazy a kontakty
  • Finanční zpravodaj
  • Přehled mimořádných opatření a rozhodnutí ke COVID-19
  • Vyhlášky měst a krajů

 

Děkujeme Vám, že jste po celou dobu věnovali pozornost nejen našemu seriálu o dopadech šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů, ale i dalším významným informacím, které se této problematiky týkají.

 

Redakce