Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů, Díl 8.

Dopady šíření koronaviru voblasti pracovněprávních vztahů

Díl 8. - Řešení současných potíží v případech, kdy zaměstnanec nechce pracovat

 

Obchodní sdělení:

Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovníci našeho obchodního oddělení Vám připraví dodávku právního systému EPIS „na míru“ podle Vašich potřeb. Nepřehlédněte aktuální novinky systému EPIS a nejnovější záznamy o publikovaných právních předpisech a dalších dokumentech!

 

Nejčastější důvody zaměstnance, kdy pracovat může, ale nechce

Zaměstnanci nebrání v takové situaci v práci ani překážky v práci na straně zaměstnavatele ani překážky na straně zaměstnance. Zaměstnanec se však z důvodu pandemie COVID-189 bojí o své zdraví, nemůže pro zaměstnavatele pracovat z domova a z obavy z možné nákazy nechce docházet do práce.

 

Jaké jsou možnosti řešení této situace?

Dovolená

Zaměstnanec se může dohodnout se zaměstnavatelem, že bude čerpat dovolenou. V podrobnostech k právní úpravě dovolené – část devátá zákoníku práce, §211 a násl.

Čerpání náhradního volna za práci přesčas

Má-li zaměstnanec odpracované přesčasy a práce přesčas mu dosud nebyla proplacena, může zaměstnanec čerpat náhradní volno za práci přesčas. V podrobnostech k právní úpravě práce přesčas – část čtvrtá, hlava pátá ZP zákoníku práce, §93 a násl.

O čerpání náhradního volna za práci přesčas se musí zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout.

Neplacené volno

Zaměstnanec se může rovněž dohodnout se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna.

Změny v rozvrhu práce

Změny v rozvrhu práce (rozložení prací v čase, práce s menším počtem zaměstnanců). Pokud to není dohodnuto přímo v pracovních smlouvách se zaměstnanci, může zaměstnavatel takové změny činit nejpozději 14 dnů před zahájením práce.

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Mohou nastat případy, kdy z obavy o své zdraví v době pandemie COVID-19 se zaměstnanec sám rozhodne skončit pracovní poměr výpovědí nebo dohodou. V takových případech mu však odstupné nenáleží.

V podrobnostech k právní úpravě skončení pracovního poměru – §48 a násl. ZP.

Disciplinární opatření

V případech, kdy zaměstnanec bezdůvodně do práce nepřijde a práci nevykonává, je na zvážení každého zaměstnavatele, jak bude postupovat. Zaměstnanec je podle §38 odst. 1 písm. b) ZP od vzniku pracovního poměru povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Pokud dojde k porušení těchto povinností, může zaměstnavatel použít výtky, případně písemného upozornění na možnost výpovědi podle §52 písm. g) a h) ZP.

Zaměstnavatel také může z důvodů uvedených v §52 písm. g) a h) ZP zaměstnanci přímo doručit výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru. Podobné případy je vždy třeba řešit individuálně a zodpovědně posoudit, zda jsou skutečně dány skutkové důvody okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpovědi dané zaměstnavatelem, a to i s přihlédnutím k situaci vyvolané v České republice i celém okolním světě pandemií nemoci COVID-19.

 

 

Příště:

Další aktuální souvislosti dopadů šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů