Aktuality

Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů, Díl 2.

Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů Díl 2. - Zaměstnavatel je nucen podstatně omezit nebo zastavit výkon svého podnikání * * * Obchodní sdělení: Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením ...

Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů, Díl 1.

Dopady šíření koronaviru v oblasti pracovněprávních vztahů Díl 1. - Zaměstnavatel má práci pro zaměstnance a může jim práci přidělovat * * * Obchodní sdělení: Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatn...

Jak to vlastně je s veřejným ochráncem práv? A jak to s ním bude?

Obchodní sdělení: Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovn...

Sto devatenáctá novela trestního řádu na obzoru

Obchodní sdělení: Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovn...

Nový zákon v realitním zprostředkování

NOVÝ ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ) Dne 17.2.2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 39/2020 Sb. vyhlášen nový zákon Parlamentu o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředková...

Jak to vlastně je s rodičovským příspěvkem?

Obchodní sdělení: Vše, co si v našich příspěvcích přečtete a co je v nich o právu a právních předpisech, můžete získat v našem e-shopu zakoupením předplatného právně informačního systému EPIS, jehož kvalita je prověřena více než dvaceti lety nepřetržitého vývoje a výroby. Stačí jeden krok a pracovn...

Jaké změny se chystají v zákoníku práce?

Prvním bodem programu jednání vlády České republiky dne 16. prosince 2019 byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Návrh předložila ministryně práce a sociálních věcí v souladu s „Plánem legislativ...

Je otázka ohledně zbraní dostatečně právně vyřešena?

Co je vlastně zbraň?  V ustanovení §118, věta druhá za středníkem zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v účinném znění, se dozvídáme, že ,,zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším." St...

Konec daně z nabytí nemovitých věcí v Čechách?

Jedním z nejdiskutovanějších ekonomických témat dneška jsou bezpochyby ceny bytů. Ceny nemovitostí, zejména těch majících sloužit k bydlení,  se trvale zvedají a byty začínají být cenově nedostupné nejen pro vrstvy s nejnižšími příjmy, ale i pro další skupiny obyvatelstva. K vysokým cenám krom...

Jsou formuláře více než Ústava?

Základním zákonem českého legislativního systému je Ústava České republiky. Jedním ze základních ustanovení tohoto právního předpisu je následující věta zapsaná v článku 2 odstavci 4 Ústavy: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Přesto...

Stránka 1 z 2 - 14 položek celkem